Ce trebuie sa faci ca sa fii mantuit?

Ce trebuie sa faci ca sa fii mantuit?

Marcu 16:16

Cine va crede și se va boteza, va fi mântuit; dar cine nu va crede, va fi osândit.

Matei 7:21

Nu oricine-Mi zice: „Doamne, Doamne!“ va intra în Împărăția cerurilor, ci cel ce face voia Tatălui Meu care este în ceruri.

Ioan 3:5

Isus i-a răspuns: „Adevărat, adevărat îți spun, că, dacă nu se naște cineva din apă și din Duh, nu poate să intre în Împărăția lui Dumnezeu.

Ioan 3:16

Fiindcă atît de mult a iubit Dumnezeu lumea, că a dat pe singurul Lui Fiu, pentru ca oricine crede în El, să nu piară, ci să aibă viața vecinică.

Ioan 3:36

Cine crede în Fiul, are viața vecinică; dar cine nu crede în Fiul, nu va vedea viața, ci mânia lui Dumnezeu rămâne peste el.“

Ioan 6:44

Nimeni nu poate veni la Mine, dacă nu-l atrage Tatăl, care M’a trimes; și Eu îl voi învia în ziua de apoi.

Romani 10:9-13

(10:9) Dacă mărturisești deci cu gura ta pe Isus ca Domn, și dacă crezi în inima ta că Dumnezeu L-a înviat din morți, vei fi mântuit.

(10:10) Căci prin credința din inimă se capătă neprihănirea, și prin mărturisirea cu gura se ajunge la mântuire,

(10:11) după cum zice Scriptura: «Oricine crede în el, nu va fi dat de rușine.»

(10:12) În adevăr, nu este nici o deosebire între Iudeu și Grec; căci toți au același Domn, care este bogat în îndurare pentru toți cei ce-L cheamă.

(10:13) Fiindcă «oricine va chema Numele Domnului, va fi mântuit.»

Faptele apostolilor 2:38-41

(2:38) „Pocăiți-vă“, le-a zis Petru, „și fiecare din voi să fie botezat în Numele lui Isus Hristos, spre iertarea păcatelor voastre; apoi veți primi darul Sfântului Duh.

(2:39) Căci făgăduința aceasta este pentru voi, pentru copiii voștri, și pentru toți cei ce sînt departe acum, în oricât de mare număr îi va chema Domnul, Dumnezeul nostru.“

(2:40) Și, cu multe alte cuvinte, mărturisea, îi îndemna, și zicea: „Mantuiti-va din mijlocul acestui neam ticălos.“

(2:41) Cei ce au primit propovăduirea lui, au fost botezați; și în ziua aceea, la numărul ucenicilor s’au adus aproape trei mii de suflete.

Faptele apostolilor 4:12  

În nimeni altul nu este mântuire: căci nu este sub cer niciun alt Nume dat oamenilor, în care trebuie să fim mântuiți.“

Faptele apostolilor 10:43

Toți proorocii mărturisesc despre El că oricine crede în El, capătă, prin Numele Lui, iertarea păcatelor.“

Faptele apostolilor 16:29-31

(16:29) Atunci temnicerul a cerut o lumină, a sărit înlăuntru, și, tremurând de frică, s’a aruncat la picioarele lui Pavel și ale lui Sila;

(16:30) i-a scos afară, și le-a zis: „Domnilor, ce trebuie să fac ca să fiu mântuit?“

(16:31) Pavel și Sila i-au răspuns: „Crede în Domnul Isus, și vei fi mantuit tu și casa ta.“

Faptele apostolilor 22:16

Și acum, ce zăbovești? Scoală-te, primește botezul, și fii spălat de păcatele tale, chemând Numele Domnului.“

Galateni 3:27

Toți cari ați fost botezați pentru Hristos, v-ați îmbrăcat cu Hristos.

Efeseni 2:8

Căci prin har ați fost mântuiți, prin credință. Și aceasta nu vine de la voi; ci este darul lui Dumnezeu.

1 Petru 3:21

Icoana aceasta inchipuitoare vă mântuiește acum pe voi, și anume botezul, care nu este o curățire de întinăciunile trupești, ci mărturia unui cuget curat înaintea lui Dumnezeu, prin învierea lui Isus Hristos,

0 comentarii

Adaugă un comentariu

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *