Sunt si alti ucenici in afara celor 12?

Sunt si alti ucenici in afara celor 12?

Luca 10:1

(10:1) După aceea Domnul a mai rânduit alți șaptezeci de ucenici, și i-a trimes doi cîte doi înaintea Lui, în toate cetățile și în toate locurile, pe unde avea să treacă El.

Luca 19:37-39

(19:37) Și cînd S’a apropiat de Ierusalim, spre pogorâșul muntelui Măslinilor, toată mulțimea ucenicilor, plină de bucurie, a început să laude pe Dumnezeu cu glas tare pentru toate minunile, pe cari le văzuseră.

(19:38) Ei ziceau: „Binecuvântat este Împăratul care vine în Numele Domnului! Pace în cer, și slavă în locurile prea înalte!“

(19:39) Unii Farisei, din norod, au zis lui Isus: „Învățătorule, ceartă-Ți ucenicii!“

Luca 24:13-18

(24:13) În aceeași zi, iată, doi ucenici se duceau la un sat, numit Emaus, care era la o depărtare de șaizeci de stadii de Ierusalim;

(24:14) și vorbeau între ei despre tot ce se intamplase.

(24:15) Pe cînd vorbeau ei și se întrebau, Isus S’a apropiat, și mergea pe drum împreună cu ei.

(24:16) Dar ochii lor erau împiedicați să-L cunoască.

(24:17) El le-a zis: „Ce vorbe sînt acestea pe cari le schimbați între voi pe drum?“ Și ei s’au oprit, uitându-se triști.

(24:18) Drept răspuns, unul din ei, numit Cleopa, I-a zis: „Tu ești singurul străin aici în Ierusalim, de nu știi ce s’a întâmplat în el zilele acestea?“

Ioan 19:38

(19:38) După aceea, Iosif din Arimatea, care era ucenic al lui Isus, dar pe ascuns, de frica Iudeilor, a rugat pe Pilat să-i dea voie să ia trupul lui Isus de pe cruce. Pilat i-a dat voie. El a venit deci, și a luat trupul lui Isus.

0 comentarii

Adaugă un comentariu

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *