Cine sunt ucenicii Domnului Isus Hristos?

Cine sunt ucenicii Domnului Isus Hristos?

Matei 28:19

(28:19) Duceți-vă și faceți ucenici din toate neamurile, botezandu-i în Numele Tatălui și al Fiului și al Sfîntului Duh.

Ioan 8:31-32

(8:31) Și a zis Iudeilor, cari crezuseră în El: „Dacă rămâneți în Cuvântul Meu, sînteți în adevăr ucenicii Mei;

(8:32) veți cunoaște adevărul, și adevărul vă va face slobozi.“

Ioan 13:34-35

(13:34) Vă dau o poruncă nouă: Să vă iubiți unii pe alții; cum v-am iubit Eu, așa să vă iubiți și voi unii pe alții.

(13:35) Prin aceasta vor cunoaște toți că sunteți ucenicii Mei, dacă veți avea dragoste unii pentru alții.“

Ioan 15:7-8

(15:7) Dacă rămâneți în Mine, și dacă rămân în voi cuvintele Mele, cereți orice veți vrea, și vi se va da.

(15:8) Dacă aduceți multă roadă, prin aceasta Tatăl Meu va fi proslăvit; și voi veți fi astfel ucenicii Mei.

Luca 10 tot capitolul

Luca 14:25-27

(14:25) Împreună cu Isus mergeau multe noroade. El S’a întors, și le-a zis:

(14:26) „Dacă vine cineva la Mine, și nu urăște pe tatăl său, pe mamă-sa, pe nevastă-sa, pe copiii săi, pe frații săi, pe surorile sale, ba chiar însăși viața sa, nu poate fi ucenicul Meu.

(14:27) Și oricine nu-și poartă crucea, și nu vine după Mine, nu poate fi ucenicul Meu.

0 comentarii

Adaugă un comentariu

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *