Ce inseamna botezul?

Romani 6:3-12

(6:3) Nu știți că toți cîți am fost botezați în Isus Hristos, am fost botezați în moartea Lui?

(6:4) Noi deci, prin botezul în moartea Lui, am fost îngropați împreună cu El, pentru ca, după cum Hristos a înviat din morți, prin slava Tatălui, tot așa și noi să trăim o viață nouă.

(6:5) În adevăr, dacă ne-am făcut una cu El, printr-o moarte asemănătoare cu a Lui, vom fi una cu El și printr-o înviere asemănătoare cu a Lui.

(6:6) Știm bine că omul nostru cel vechi a fost răstignit împreună cu El, pentruca trupul păcatului să fie desbrăcat de puterea lui, în așa fel ca să nu mai fim robi ai păcatului;

(6:7) căci cine a murit, de drept, este izbăvit de păcat.

(6:8) Acum, dacă am murit împreună cu Hristos, credem că vom și trăi împreună cu El,

(6:9) întrucât știm că Hristosul înviat din morți, nu mai moare: moartea nu mai are nici o stăpânire asupra Lui.

(6:10) Fiindcă prin moartea de care a murit, El a murit pentru păcat, odată pentru totdeauna; iar prin viața pe care o trăiește, trăiește pentru Dumnezeu.

(6:11) Tot așa și voi înșivă, socotiți vă morți față de păcat, și vii pentru Dumnezeu, în Isus Hristos, Domnul nostru.

(6:12) Deci, păcatul să nu mai domnească în trupul vostru muritor, și să nu mai ascultați de poftele lui.

Colossesi 2:11-13

(2:11) În El ați fost tăiați împrejur, nu cu o tăiere împrejur, făcută de mînă, ci cu tăierea împrejur a lui Hristos, în desbrăcarea de trupul poftelor firii noastre pămîntești,

(2:12) fiind îngropați împreună cu El, prin botez, și înviați în El și împreună cu El, prin credința în puterea lui Dumnezeu, care L-a înviat din morți.

(2:13) Pe voi, cari erați morți în greșelile voastre și în firea voastră pământească netăiată împrejur, Dumnezeu va adus la viață împreună cu El, după ce ne-a iertat toate greșelile.

0 comentarii

Adaugă un comentariu

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *