FAQs (Pagina 2)

FAQs (Pagina 2)

Mireasa are parte de judecata?

Ioan 3:18-19 (3:18) Oricine crede în El, nu este judecat; dar cine nu crede, a și fost judecat, pentru că n’a crezut în Numele singurului Fiu al lui Dumnezeu. (3:19) Și judecata aceasta stă în faptul că, odată venită Lumina în lume, oamenii au iubit mai mult întunericul decât lumina, pentru că faptele lor erau rele. Ioan 5:24-25 (5:24) Adevărat, adevărat vă spun, că cine ascultă cuvintele Mele, și crede în Cel Ce M’a trimis, are viața vecinică, și nu…

Ce fel de închinatori doreste Dumnezeu?

Ioan 4:23-24 (4:23) Dar vine ceasul, și acum a și venit, când închinătorii adevărați se vor închina Tatălui în duh și-n adevăr; fiindcă astfel de închinători dorește și Tatăl. (4:24) Dumnezeu este Duh; și cine se închină Lui, trebuie să I se închine în duh și-n adevăr.“ (spusele lui Isus Hristos Mesia)

Cine sunt ucenicii Domnului Isus Hristos?

Matei 28:19 (28:19) Duceți-vă și faceți ucenici din toate neamurile, botezandu-i în Numele Tatălui și al Fiului și al Sfîntului Duh. Ioan 8:31-32 (8:31) Și a zis Iudeilor, cari crezuseră în El: „Dacă rămâneți în Cuvântul Meu, sînteți în adevăr ucenicii Mei; (8:32) veți cunoaște adevărul, și adevărul vă va face slobozi.“ Ioan 13:34-35 (13:34) Vă dau o poruncă nouă: Să vă iubiți unii pe alții; cum v-am iubit Eu, așa să vă iubiți și voi unii pe alții. (13:35)…

Ce inseamna botezul?

Romani 6:3-12 (6:3) Nu știți că toți cîți am fost botezați în Isus Hristos, am fost botezați în moartea Lui? (6:4) Noi deci, prin botezul în moartea Lui, am fost îngropați împreună cu El, pentru ca, după cum Hristos a înviat din morți, prin slava Tatălui, tot așa și noi să trăim o viață nouă. (6:5) În adevăr, dacă ne-am făcut una cu El, printr-o moarte asemănătoare cu a Lui, vom fi una cu El și printr-o înviere asemănătoare cu…

Ce trebuie sa faci ca sa fii mantuit?

Marcu 16:16 Cine va crede și se va boteza, va fi mântuit; dar cine nu va crede, va fi osândit. Matei 7:21 Nu oricine-Mi zice: „Doamne, Doamne!“ va intra în Împărăția cerurilor, ci cel ce face voia Tatălui Meu care este în ceruri. Ioan 3:5 Isus i-a răspuns: „Adevărat, adevărat îți spun, că, dacă nu se naște cineva din apă și din Duh, nu poate să intre în Împărăția lui Dumnezeu. Ioan 3:16 Fiindcă atît de mult a iubit Dumnezeu…
  • 1
  • 2