Doar cei 12 erau considerati ucenicii Lui Hristos?

Doar cei 12 erau considerati ucenicii Lui Hristos?

Luca 6:17, 20

(6:17) S’a pogorît împreună cu ei, și S’a oprit într-un podiș unde se aflau mulți ucenici de-ai Lui, și o mare mulțime de oameni, cari veniseră din toată Iudea, din Ierusalim, și de pe lângă marea Tirului și a Sidonului, ca să-L asculte și să fie vindecați de bolile lor.

(6:20) Atunci Isus Și-a ridicat ochii spre ucenicii Săi, și a zis: „Ferice de voi, cari sînteți săraci, pentru că Împărăția lui Dumnezeu este a voastră!

0 comentarii

Adaugă un comentariu

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *