FAQs

FAQs

Ce spune Isus Hristos despre râs?

Luca 6:21 (6:21) Ferice de voi, cari sînteți flămînzi acum, pentru că voi veți fi săturați!Ferice de voi cari plângeți acum, pentru că voi veți râde!

Doar cei 12 erau considerati ucenicii Lui Hristos?

Luca 6:17, 20 (6:17) S’a pogorît împreună cu ei, și S’a oprit într-un podiș unde se aflau mulți ucenici de-ai Lui, și o mare mulțime de oameni, cari veniseră din toată Iudea, din Ierusalim, și de pe lângă marea Tirului și a Sidonului, ca să-L asculte și să fie vindecați de bolile lor. (6:20) Atunci Isus Și-a ridicat ochii spre ucenicii Săi, și a zis: „Ferice de voi, cari sînteți săraci, pentru că Împărăția lui Dumnezeu este a voastră!

Isus vindeca pe toți?

Luca 6:18-19 (6:17) S’a pogorît împreună cu ei, și S’a oprit într-un podiș unde se aflau mulți ucenici de-ai Lui, și o mare mulțime de oameni, cari veniseră din toată Iudea, din Ierusalim, și de pe lângă marea Tirului și a Sidonului, ca să-L asculte și să fie vindecați de bolile lor. (6:18) Cei chinuiți de duhuri necurate, erau vindecați. (6:19) Și tot norodul căuta să se atingă de El, pentru că din El ieșea o putere, care-i vindeca pe…

Sunt si alti ucenici in afara celor 12?

Luca 10:1 (10:1) După aceea Domnul a mai rânduit alți șaptezeci de ucenici, și i-a trimes doi cîte doi înaintea Lui, în toate cetățile și în toate locurile, pe unde avea să treacă El. Luca 19:37-39 (19:37) Și cînd S’a apropiat de Ierusalim, spre pogorâșul muntelui Măslinilor, toată mulțimea ucenicilor, plină de bucurie, a început să laude pe Dumnezeu cu glas tare pentru toate minunile, pe cari le văzuseră. (19:38) Ei ziceau: „Binecuvântat este Împăratul care vine în Numele Domnului!…

Unde a fost rastignit Fiul Lui Dumnezeu , Isus Hristos?

Ioan 19:17-18 (19:17) Isus, ducându-Și crucea, a ajuns la locul, zis al „Căpățînii“, care în evreiește se cheamă „Golgota.“ (19:18) Acolo a fost răstignit; și împreună cu El au fost răstigniți alți doi, unul deoparte și altul de alta, iar Isus la mijloc.

De ce unii oameni au mai mari și mai bune funcții decat altii?

Ioan 19:10-11 (19:10) Pilat I-a zis: „Mie nu-mi vorbești? Nu știi că am putere să Te răstignesc, și am putere să-Ți dau drumul!“ (19:11) „N’ai avea nicio putere asupra Mea“, i-a răspuns Isus, „dacă nu ți-ar fi fost dată de sus: De aceea, cine Mă dă în mâinile tale, are un mai mare păcat.“

Care sunt poruncile Lui Isus?

Ioan 15:14, 17 (15:14) Voi sunteți prietenii Mei, dacă faceți ce vă poruncesc Eu. (15:17) Vă poruncesc aceste lucruri, ca să vă iubiți unii pe alții.

Este Dumnezeu Trinitate?

Geneza 3:22 (3:22) Domnul Dumnezeu a zis: „Iată că omul a ajuns ca unul din Noi, cunoscând binele și răul. Să-l împiedicăm dar acum ca nu cumva să-și întindă mîna, să ia și din pomul vieții, să mănânce din el, și să trăiască în veci.“ Isaia 6:8 (6:8) Am auzit glasul Domnului, întrebând: „Pe cine să trimet, și cine va merge pentru Noi?“ Eu am răspuns: „Iată-mă, trimite-mă!“ Ioan 14:15-23 (subliniez versetul 16 si 23) (14:15) Dacă Mă iubiți, veți…

Cum trebuie sa cerem lui Dumnezeu sa vindece sau sa faca ceva anume?

Ioan 14:13-14 (14:13) și ori ce veți cere în Numele Meu, voi face, pentru ca Tatăl să fie proslăvit în Fiul. (14:14) Dacă veți cere ceva în Numele Meu, voi face. Ioan 15:7, 16 (15:7) Dacă rămâneți în Mine, și dacă rămân în voi cuvintele Mele, cereți orice veți vrea, și vi se va da. (15:16) Nu voi M-ați ales pe Mine; ci Eu v-am ales pe voi; și v-am rânduit să mergeți și să aduceți roadă, și roada voastră…

Au auzit oamenii Glasul Lui Dumnezeu?

Ioan 12:28-30 (12:28) Tată, proslăvește Numele Tău!“ Și din cer, s’a auzit un glas, care zicea: „L-am proslăvit, și-L voi mai proslăvi!“ (12:29) Norodul, care stătea acolo, și care auzise glasul, a zis că a fost un tunet. Alții ziceau: „Un înger a vorbit cu El!“ (12:30) Isus a răspuns: „Nu pentru Mine s’a auzit glasul acesta, ci pentru voi. Matei 3:17 (Mat 3:17) Și din ceruri s-a auzit un glas, care zicea: „Acesta este Fiul Meu preaiubit, în care…

Pe cine asculta Dumnezeu si pe cine nu?

Ioan 15:7 (15:7) Dacă rămâneți în Mine, și dacă rămân în voi cuvintele Mele, cereți orice veți vrea, și vi se va da. Ioan 9:31 (9:31) Știm că Dumnezeu nu ascultă pe păcătoși; ci, dacă este cineva temător de Dumnezeu și face voia Lui, pe acela îl ascultă.

Cine este Isus Hristos, este El Fiul lui Dumnezeu? Cine L-a trimis sau de unde a venit Isus Hristos?

Ioan 6:51 (6:51) Eu sînt Pînea vie, care s’a pogorît din cer. Dacă mănâncă cineva din pâinea aceasta, va trăi în veac; și pâinea, pe care o voi da Eu, este trupul Meu, pe care îl voi da pentru viața lumii.“ Ioan 7:16 (7:16) Isus deci le-a răspuns și a zis: Învățătura mea nu este a mea, ci a Celui ce M-a trimis. Ioan 7:28-29 (7:28) Isus deci pe când îi învăța în Templu, a strigat și a zis: Mă…
  • 1
  • 2