Cum poți fi mântuit

Cuvântul Domnului ne spune următorul lucru pentru ca oamenii să poată căpăta mântuire și viață veșnică prin epistola lui Pavel către Romani la capitolul 10 versetul 9 pana la versetul 13.

Dacă mărturisești deci cu gura ta pe Isus ca Domn, și dacă crezi în inima ta că Dumnezeu L-a înviat din morți, vei fi mântuit.

Romani 10:9

Căci prin credința din inimă se capătă neprihănirea, și prin mărturisirea cu gura se ajunge la mântuire,

Romani 10:10

după cum zice Scriptura: «Oricine crede în El, nu va fi dat de rușine.»

Romani 10:11

În adevăr, nu este nici o deosebire între Iudeu și Grec; căci toți au același Domn, care este bogat în îndurare pentru toți cei ce-L cheamă.

Romani 10:12

Fiindcă «oricine va chema Numele Domnului, va fi mântuit.»

Romani 10:13
Deci pentru a putea primi mântuirea trebuie să cauți pe Domnul Isus Hristos, Cel care prin moartea și învierea Sa a adus mântuire lumii pentru-că prin ceea ce El a făcut a răscumparat pe cei ce cred din ghearele morții pentru ca oricine crede în El să nu piară ci să aibă viața veșnică, așa după cum este scris în Ioan versetul 3 cu 16:

Fiindcă atît de mult a iubit Dumnezeu lumea, că a dat pe singurul Lui Fiu, pentru ca oricine crede în El, să nu piară, ci să aibă viața vecinică.

Ioan 3:16
Deci astăzi nu mai este diferență între Greci, Romani, Evrei și așa mai departe, toți suntem la fel înaintea lui Dumnezeu, suntem cu toții creația după Chipul și Asemănarea Lui:

Apoi Dumnezeu a zis: „Să facem om după chipul Nostru, după asemănarea Noastră; el să stăpânească peste peștii mării, peste păsările cerului, peste vite, peste tot pămîntul și peste toate tîrîtoarele cari se mișcă pe pămînt.“

Geneza 1:26
Ca să poți crede în El, înainte de toate trebuie să Îl cauți. 
Spune-i Domnului ca vrei sa îl cunoști, citește din Cuvantul Lui, adică Biblia.
Dacă nu știi de unde să faci rost de o Biblie, scrie-ne.
O foarte bună modalitate este aceea de a veni într-un loc unde se cheamă Numele Domnului , acolo vei avea posibilitatea sa Îl cunoști mai repede.
Fa-o din toata inima ta și El se va lasa găsit.

El hotărăște din nou o zi: „Astăzi,“ – zicând, în David, după atîta vreme, cum s’a spus mai sus: „Astăzi, dacă auziți glasul Lui, nu vă împietriți inimile!“

Evrei 4 :7