Crezul Crestin

Crezul Crestin

Credem

Într-Unul Dumnezeu Tatăl Atotţiitorul, Făcătorul cerului şi al Pamântului, tuturor văzutelor şi nevăzutelor si într-unul Domn Isus Hristos, Fiul lui Dumnezeu.


Unul-Născut, care din Tatăl s-a născut mai înainte de toţi vecii, lumină din lumină, Dumnezeu adevărat din Dumnezeu adevărat, născut nu făcut.


Cel de o fiinţă cu Tatăl, prin care toate s-au făcut, care pentru noi oamenii şi a noastră mântuire S-a pogorât din ceruri şi S-a întrupat de la Duhul Sfânt si din fecioara Maria s-a făcut Om
Şi s-a rastignit pentru noi în zilele lui Ponţiu Pilat, şi a pătimit, si s-a îngropat, şi a înviat a treia zi după Scripturi, şi şade la dreapta Tatălui.

Şi iarăşi va să vina cu slavă, să judece vii şi morţii, a cărui împărăţie nu va avea sfârşit.


Şi întru Duhul Sfânt Domnul de viaţă Făcătorul, care de la Tatăl şi Fiul purcede, Cel ce împreună cu Tatăl şi Fiul este închinat şi slăvit. Care a grăit prin prooroci
Într-una Sfântă sobornicească şi apostolică Biserică.


Mărturisesc un botez într-u iertarea păcatelor, aştept învierea morţilorşi viaţa veacului ce va să vie.

AMIN