Mântuire

Cum poți fi mântuit

Cuvântul Domnului ne spune următorul lucru pentru ca oamenii să poată căpăta mântuire și viață veșnică prin epistola lui Pavel către Romani la capitolul 10 versetul 9 pana la versetul 13. Dacă mărturisești deci cu gura ta pe Isus ca Domn, și dacă crezi în inima ta că Dumnezeu L-a înviat din morți, vei fi mântuit. Romani 10:9 Căci prin credința din inimă se capătă neprihănirea, și prin mărturisirea cu gura se ajunge la mântuire, Romani 10:10 după cum zice…